Aanvullende voorwaarden Mulder Schoenen

Aanvullende voorwaarden Mulder Schoenen Online 

Mulder Schoenen BV
Schoutenstraat 38
1811EN Alkmaar
072-5115481
webshop@mulderschoenen.nl 
KVK-nummer : 12780308 

Naast de algemene voorwaarden, die u hierboven aantreft, zijn de volgende bepalingen op al onze aanbiedingen en transacties van toepassing. 

Prijzen
 
De door ons genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering. 

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet. 

Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen. 

Kosten van aflevering 
Wij rekenen geen verzendkosten wanneer je tenminste 1 artikel van de nieuwe collectie besteld. Bestel je enkel sale- en/of outlet-artikelen, dan vragen wij 4,95 euro voor de verzending. Voor verzending naar België bedragen de kosten 4,95 euro. Voor enkel sale- en/of outlet-artikelen zijn de kosten 9,95 euro.

Wijze van aflevering 
Wij laten de door u bestelde goederen bezorgen door PostNL. Wij bieden je ook de mogelijkheid om de goederen op te halen in de winkel in Alkmaar 

Betaalmogelijkheden 
Bij Mulder Schoenen online gaat kopen en betalen veilig en snel. Het betaalproces is volledig geautomatiseerd en de controle op betaling gebeurt door Ogone. Wij bieden de volgende betaalmogelijkheden aan: 
* iDEAL 
* Visa 
* Mastercard 
* Maestro 

Levertermijnen en aflevering 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres. 

Tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is afgesproken (bijvoorbeeld indien een andere termijn bij het product staat vermeld) geldt een uiterste levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding van de leveringstermijn zult u hiervan met bekwame spoed op de hoogte worden gebracht, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij u te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren. 

Blijkt een product niet meer leverbaar te zijn, dan hebben wij het recht een vervangend artikel aan te bieden. Uiterlijk ten tijde van de levering wordt hiervan aan u melding gedaan. U mag dit artikel weigeren, de kosten voor retourzending komen in dat geval altijd voor ons. 

Voor verzending maken wij gebruik van: PostNL 

Zichttermijn en retournering 
Conform de wettelijke bepalingen heeft u een zichttermijn van 7 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen. Tijdens de zichttermijn zult u de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig behandelen. Uitpakken en gebruiken is slechts toegestaan om te beoordelen of u het product wilt behouden. 

Wanneer u van het ontbindingsrecht binnen de zichttermijn gebruik wilt maken, dan verzoeken wij u daarvan melding te maken via webshop@mulderschoenen.nl Tevens verzoeken wij u de producten  in de originele staat en verpakking terug te laten bezorgen aan het verzendadres, inclusief eventuele toebehoren. 

Retournering van de goederen komt voor uw eigen rekening en risico. Terugbetaling van door u reeds voldane bedragen geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de koop en alleen via bankbetaling.

Service en klachten 
Klachten of servicemeldingen kunt u als volgt melden: 

Stuur een e-mail naar webshop@mulderschoenen.nl met hierin je klacht of servicemelding. Deze zal zo snel mogelijk beantwoord worden, echter uiterlijk binnen 3 werkdagen. 

Privacy 
Uw gegevens worden door Mulder Schoenen opgeslagen in een persoonsregister. 

Indien u onze website bezoekt, dan herkent onze webserver uw domeinnaam en emailadres. Naast deze gegevens bewaren wij ook de informatie die u op onze website heeft geraadpleegd. Ook als u op onze website zelf informatie heeft achtergelaten, bijvoorbeeld over door u bestelde producten, dan bewaren wij die, met als doel onze website te verbeteren en de inhoud van de pagina op uw gebruik af te kunnen stemmen. Daarnaast gebruiken wij ze om de overeenkomst correct uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden van interessante acties en aanbiedingen 

Wij stellen uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan ons gelieerde derde bedrijven voor marketingdoeleinden. Mulder Schoenen zal deze persoonsgegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. 

Wij maken gebruik van cookies. Deze dienen om onze dienstverlening aan u doelmatiger en geïndividualiseerd te maken. 

Indien u bezwaar heeft tegen één van bovengenoemde activiteiten, dan kunt u contact met ons opnemen via webshop@mulderschoenen.nl. Op eerste verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen.